Машинно тестване на цилиндрови глави

Машинно тестване на цилиндрови глави

Машинно тестване на цилиндрови глави

сцепена глава

Нашата машина позволява лесни и ефективни тестове под налягане на цилиндровата глава и цилиндровия блок за наличието на пукнатини или нарушения в охладителната система.

Пpоверка за херметичност на охладилетната система чрез водна преса . Извършва се чрез потапяне във воден разтвор с температура до 90°C и приложено налягане на охладителните магистрали 9 Bar.


Leave a Reply